Robotlyftet

Nationellt stöd till automatisering i mindre och medelstora företag

  • Kunskapsmöten -kostnadsfria seminarier och workshops ger överblick över möjligheterna med automation och robotisering
  • Automation Expo -kostnadsfria regionala minimässor med fokus på automation och robotisering
  • Förutsättningssudie -en expert besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er göra en kartläggning av företagets behov och förmågor
  • Automationscheck -ansök om upp till 150.000 kr för att planera hur er tillverkning ska automatiseras eller robotiseras.Pengarna används som delbetalning av tjänster
  • Kostnadsfri utbildning i beställarkompetens -så att ni kan ställa rätt krav och beställa utrustning anpassad för era behov

Läs mer om vilket stöd du kan få :

Rekommenderade Systemintegratörer som medverkar i Robotlyftet

Systemintegratörer som är med i Robotlyftprogrammet har genomfört en Självbedömning av sin kvalitets- och kompetensnivå, denna process är ett önskemål från Tillväxtverket och IUC Sverige AB. SWIRA har fått i uppdrag att administrera denna process. SWIRA:s styrelse granskar självbedömingsdokumenten och rekommenderar företagens medverkan i robotlyftprogrammet. Några kriterier måste vara uppfyllda: Partnerskap med minst en robotleverantör, erforderlig kunskap i maskinsäkerhetstandarder samt möjlighet att genomföra CE märkning. Övriga frågor är mer av kartläggningsnatur och av högsta relevans för företagen som skall välja en lämplig systemintegratör. Systemintegratörer som medverkar i programmet måste vara baserade i Sverige dvs ha ett svenskt organisations nr. 

Mit Automation ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB robotar. Företaget har har egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 2 egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare. CE Märkning görs med egen personal. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Mitsubishi, Beijer,Beckhoff, Codesys. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar på levererade utrustningar, dock ej utbildning i egen lokal. Verksamhetsregionen är hela Sverige med fokus på mellansverige.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget kan leverera alla typer av robotapplikationer men är inriktat mot maskinbetjäning.

Företaget levererar även svetsceller från från samarbetspartnern Dan Robotics AS I Danmark

Kontaktinformation
Peter Söderqvist
Tel: 0250 552442
E-post: peter@mit-automation.se
Företagsinformation
Adress
Mit Automation AB, Kaplansgatan, Orsa
Andon Robotics ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB robotar. Företaget har egen maskinsäkerhetskompetens  enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar, tar in externa resurser vid behov. Företaget har 3 robotprogrammerare och tar in extern kompetens för PLC programmering. PLC Fabrikat är Siemens. Företaget tar in extern kompetens för CE Märkning. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Primärt verksamhetsområde är Södra Sverige upp till Örnsköldsvik.

Fokuserade robotapplikationer

Robotsvets applikationer med fokus på stora och tunga produkter i lågserieproduktion samt robotautomationsceller med svets och hanteringsrobotar.

Kontaktinformation
Mats Hamping
Tel: 0706718318
E-post: mats.hamping@andonrobotics.com
Företagsinformation
Adress
Andon Robotics AB, Radiatorvägen, Örebro
Semcon Sweden ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB och KUKA Robotar och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 2 robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Mitsubishi, Beckhoff. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är hela Sverige. Semcon har 22 lokalkontor fördelade över hela landet.

Fokuserade robotapplikationer

Materialhantering och Palletering

Montering

Testutrustningar

Laboratorieutrustningar och medicinska applikationer

Säkra robotapplikationer med samarbetande robotar

 

Kontaktinformation
Thomas Lydhig
Tel: 0736 827631
E-post: thomas.lydhig@semcon.com
Företagsinformation
Adress
Semcon, Lindholmsallén, Göteborg
JRL Industriteknik ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB och Universal robotar. Företaget har egen maskinsäkerhetskompetens  enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar, tar in externa resurser vid behov. Företaget har egen robotprogrammerare och har egen kompetens för PLC programmering, tar in externa resurser vid behov. PLC Fabrikat är Siemens. Företaget har egen kompetens för CE Märkning. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Primärt verksamhetsområde är Jönköpings län och mellersta Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Material Hantering och Maskinbetjäning och kringutrustning till dessa applikationer.

Kontaktinformation
Nils Brunke
Tel: 0735011192
E-post: nils.brunke@jrlab.se
Företagsinformation
Adress
JRL industriteknik AB, Industrivägen, Tenhult
AutomationspartnerBesök hemsida

Företaget har 50 anställda och arbetar med Omron robotar. Företaget har egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare. CE Märkning görs med egen personal. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Omron, Bishoff. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsregionen är hela Sverige

Fokuserade robotapplikationer

Pick and Place applikationer, samt kollaborativa robotlösningar.

Fokuserad bransch är medicinteknik och läkemedel.

Kontaktinformation
Fredrik Kjellberg
Tel: 0730 566275
E-post: fredri.kjellberg@automationsparter.se
Företagsinformation
Adress
Automations Partner i Helsingborg AB, Gravörgatan, Ramlösa
JE Robotteknik och AutomationBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB robotar. Företaget har 7 anställda och har egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare. CE Märkning görs med egen personal. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Mitsubishi. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Robotautomations celler för plåtbearbetande industri, verkstadsindustri, fordonsunderleverantörer och möbelindustri. Huvudsakliga robotapplikationer: Svets, Maskinbetjäning, Montering.

Kontaktinformation
Lars Jansson
Tel: 0705928355
E-post: lars.jansson@jerobotteknik.se
Företagsinformation
Adress
Vallgatan 5, Gnosjö
ARHO ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB och Universal robotar samt mobila industrirobotar. Företaget har egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 5 robotprogrammerare och egna PLC programmerare. CE Märkning görs med egen personal. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Svetsning, Palletering, Maskinbetjäning, Montering, Dispensing

Kontaktinformation
Jonas Ahl
Tel: 0582-45581
E-post: jonas.ahl@arho.se
Företagsinformation
Adress
Arho AB, BERGSMANSVÄGEN, Hallsberg
Front Automation AB / Fröjd Automation ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB Robotar och har egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 8 robotprogrammerare och egna PLC programmerare. CE Märkning görs med egen personal. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget är inriktat mot robotautomation av Plockning,Packning och Pallettering. Man levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer till främst konsument och livsmedelsindustrin.

Företaget levererar även robotbaserad automation för maskinbetjäning och montering.

Kontaktinformation
Sofia Wånge
Tel: 076-7829502
E-post: sofia.wange@frontautomation.se
Företagsinformation
Adress
Front Automation AB, Hedenstorpsvägen, Jönköping
Front Automation AB / Fröjd Automation ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB Robotar och har egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 8 robotprogrammerare och egna PLC programmerare. CE Märkning görs med egen personal. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget är inriktat mot robotautomation av Plockning,Packning och Pallettering. Man levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer till främst konsument och livsmedelsindustrin.

Företaget levererar även robotbaserad automation för maskinbetjäning och montering.

Kontaktinformation
Sofia Wånge
Tel: 076-7829502
E-post: sofia.wange@frontautomation.se
Företagsinformation
Adress
Fröjd & Wester AB, Änghagsgatan, Lidköping
RobotCenter Laxå ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB robotar och har egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 2 egna robotprogrammerare och tar in extern kompetens för PLC programmering. Företaget har egen kompetens för CE Märkning. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsområdet är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Huvudsakligen tillämpningar inom ljusbågssvetsning

Kontaktinformation
Krister Nordlund
Tel: 0734-000812
E-post: krister@robotcenterlaxa.se
Företagsinformation
Adress
Robotcenter Laxå AB, Storängsvägen, Laxå
Östrand & Hansen ABBesök hemsida

Företaget har 20 anställda och arbetar med ABB och Mitsubishi Robotar och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 2 robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning.  Företaget arbetar med Mitshubishi PLC. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget konstruerar och tillverkar kompletta automationceller/liner som innehåller både mekaniska lösningar och robotlösningar för montering och processning.

Kontaktinformation
Mikael Roder
Tel: 0723880418
E-post: ronder@ostrand-hansen.se
Företagsinformation
Adress
Östrand & Hansen AB, Tallvägen, Bankeryd
Iberobot Svenska ABBesök hemsida

Företaget har 8 anställda och arbetar med Fanuc robotar. Företaget har egen maskinsäkerhetskompetens och tar in extern kompetens vid behov enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 3 egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Beijer. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsområdet är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget erbjuder kompletta system för i huvudsak svetsning ,Motståndsvetsning , Punktsvets , Bågsvets. Företaget erbjuder även system för termisk skärning med Plasma eller Gas och system för Materialhantering och Bearbetning.

Kontaktinformation
Patrik Strömberg
Tel: 070-6716089
E-post: patrik@iberobot.se
Företagsinformation
Adress
Iberobot Svenska AB, Terminalvägen, Timrå
Hillerstorp Specialmaskiner ABBesök hemsida

Företaget har 13 anställda och arbetar med ABB och KUKA robotar, Företaget har egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 4 egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Bosch. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsområdet är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget levererar kompletta automationslösningar och mindre delsystem för bla bearbetning ,montering, paketering.

Kontaktinformation
Joakim Svensson
Tel: 0370 374041
E-post: joakim.svensson@specialmaskiner.se
Företagsinformation
Adress
Hillerstorps Specialmaskiner AB, Rocknevägen 12, Hillerstorp
Axelent Engineering ABBesök hemsida

Företaget har 60 anställda och arbetar med ABB och KUKA robotar, Företaget har egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 5 egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Bosch. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsområdet är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget levererar kompletta automationslösningar och mindre delsystem för bla bearbetning ,montering, paketering.

 

Kontaktinformation
Andreas Sandberg
Tel: 0371 583732
E-post: andreas.sandberg@axelentengineering.se
Företagsinformation
Adress
Mårtensgatan 12, Gislaved
Axelent Engineering ABBesök hemsida

Företaget har 60 anställda och arbetar med ABB och KUKA robotar, Företaget har egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 5 egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Bosch. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsområdet är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget levererar kompletta automationslösningar och mindre delsystem för bla bearbetning ,montering, paketering.

 

Kontaktinformation
Andreas Sandberg
Tel: 0371 583732
E-post: andreas.sandberg@axelentengineering.se
Företagsinformation
Adress
Grännavägen 24, Huskvarna
Plamex Automation ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB Robotar och har en egen maskinsäkerhetskompetens och tar in extern kompetens vid behov enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 2 robotprogrammerare och egna PLC programmerare och tar in extern kompetens vid behov. CE Märkning görs med egen personal och man tar in extern kompetens vid behov. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Mitsubishi. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Alla förekommande robotsystem till plastindustrin.

Kollaborativa robotapplikationer mot generell tillverkningsindustri och laboratorier.

Kontaktinformation
Bernt Björkman
Tel: 0708785976
E-post: bernt@plamex.se
Företagsinformation
Adress
Plamex Automation AB, Ågatan, Anderstorp
AB Pema MetallBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB Robotar. Företaget har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och  tar in extern kompetens för ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 3 robotprogrammerare och tar in extern kompetens för PLC programmering. Företaget har egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens och Beckhoff. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har inte personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Monterings celler/linjer både med specialmaskiner och robot

Avsynings celler/linjer både med specialmaskiner och robot

Kontaktinformation
Mattias Magnusson
Tel: 0705893278
E-post: mattias@pema.se
Företagsinformation
Adress
AB Pema Metall, Skarköpsvägen, Åsenhöga
Ingenjörsfirma Tommy Lindahl ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB, KUKA, Yaskawa och Omron robotar. Företaget har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 2 egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare och egen kompetens för CE Märkning.Företaget arbetar med alla PLC fabrikat men föredrar Omron. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Företaget har 7 anställda och verksamhetsrregionen är huvudsakligen mälardalen men man tar uppdrag i hela landet.

 

Fokuserade robotapplikationer

Kärnverksamheten är automations och produktionsanläggningar för läkemedelsindustrin.  För tillverkningsindustrin så levereras automationsanläggningar för maskinbetjäning ,hantering, och svets samt applikationer som kräver spårbarhet av produkter.

Kontaktinformation
Tommy Leindahl
Tel: 0704187681
E-post: tommy@iftl.se
Företagsinformation
Adress
Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB, Bovallsvägen, Södertälje
Prevas ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB och UR robotar och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har egna robotprogrammerare och egna PLC programmerare och egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, ABB, Mitsubishi, Allen Bradley, Festo Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar. Företaget har 550 anställda och 20 lokalkontor som täcker hela Sverige.

 

Fokuserade robotapplikationer

Maskinbetjäning, Materialhantering, Monteringstillämpningar, Paketering.

Företaget levererar även överordnade styrsystem.

Kontaktinformation
Åsa Sandberg
Tel: 0722475901
E-post: asa.sandberg@prevas.se
Företagsinformation
Adress
Smedjegatan 33, Eskilstuna
Robot Center Norr ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB och Fanuc Robotar och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 4 robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, ABB, B&R, Omron. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Alla robotautomationstillämpningar för tillverkningsindustrin som tex:

Bågsvetsning, punktsvetsning, limning, maskinbetjäning, hantering, pressautomation.

Alla förekommande robotautomationstillämpningar för livsmedelsindustrin

Kontaktinformation
Åke Lindholm
Tel: 0706985720
E-post: ake@rcn.se
Företagsinformation
Adress
Maskingatan 8, Umeå
Robotteknik Automation ABBesök hemsida

Företaget arbetar med Hyundai och Denso robotar man tar in extern maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 5 robotprogrammerare. Företaget tar in extern kompetens för CE Märkning och för PLC programmering. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har 10 anställda och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är hela Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Svetsning MIG/MAG

Punktsvetsning

Montering

Maskinbetjäning

Vision applikationer

Företaget levererar kompletta kundanpassade lösningar för dom flesta applikationsområden

Kontaktinformation
Jussi Lehikoinen
Tel: 0703149625
E-post: jussi.lehikoinen@robotteknik.nu
Företagsinformation
Adress
Dikesvägen 6, Vetlanda
Eltech Automation ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB Robotar och Universal Robots och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 4 robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Mitsubishi, Rockwell, Omron. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är södra Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Kompletta robotlösningar för bla packning, maskinbetjäning, montering.

Företaget har egen kompetens inom Vision, Mekanik och El konstruktion samt programmering av HMI läggning och kommunikation.

 

Kontaktinformation
Anders Andersson
Tel: 0734 406961
E-post: anders.andersson@eltechautomation.se
Företagsinformation
Adress
Zinkgatan 4, Lomma
Eltech Automation ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB Robotar och Universal Robots och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 4 robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Mitsubishi, Rockwell, Omron. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är södra Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Kompletta robotlösningar för bla packning, maskinbetjäning, montering.

Företaget har egen kompetens inom Vision, Mekanik och El konstruktion samt programmering av HMI läggning och kommunikation.

 

Kontaktinformation
Anders Andersson
Tel: 0734 406961
E-post: anders.andersson@eltechautomation.se
Företagsinformation
Adress
Ekbacksvägen 28, Bromma
R.Automatic ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB robotar och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 3 robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Mitsubishi, Beckhoff,Horner mfl. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är Sverige norr om Sundsvall.

Fokuserade robotapplikationer

Livsmedelsindustri: Packning,Pallettering,processapplikationer,montering av maträtter

Plastindustri:Fräsning, Efterbearbetning,Maskinbetjäning,Plastsvetsning,Tillverkning av formar

Metallindustri:Maskinbetjäning,Binpicking,Materialhantering,Mätning,Motståndsvetsning,Bågsvetsning,Montering

Träindustri: Materialhantering

Laboratorier: Analys & Monteringslinjer

Kontaktinformation
Roger Antilla
Tel: 0703459581
E-post: roger@rauto.se
Företagsinformation
Adress
Verkstadsvägen 3, Övertorneå
Bors Automation & Tool ABBesök hemsida

Företaget arbetar med Yaskawa Robotar. Företaget har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och  tar in extern kompetens för ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 2 robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Bosch och Beckhoff. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har inte personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är södra Sverige.

Fokuserade robotapplikationer

Robotmatning mot egentillverkade specialmaskiner inom kallbearbetning av rör, tråd och plåt.

Kontaktinformation
Anders Henriksson
Tel: 0370-658856
E-post: anders.henriksson@borsautomation.se
Företagsinformation
Adress
Bors Automation & Tool AB, Drömminge Eklunden 2, Bor
SEJFOBesök hemsida

Företaget arbetar med följande robotfabrikat ABB ,KUKA, Fanuc, Epson och Universal Robots. Företaget har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 14 robotprogrammerare och egna PLC programmerare samt egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, ABB, Mitsubishi, Allen Bradley, Omron. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är hela Sverige med tyngdpunkt i mälardalen.

 

Fokuserade robotapplikationer

-Hanteringsapplikationer

-Monterings applikationer

-Maskinbetjäning

-Logistik lösningar

 

Kontaktinformation
Karl Ingström
Tel: 0703410369
E-post: karl.ingstrom@sejfo.se
Företagsinformation
Adress
Rosenlundsgatan 13, Köping
Evomatic ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB ,Yaskawa och Fanuc robotar och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 7 robotprogrammerare och 10 egna PLC programmerare och egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, ABB, Mitsubishi, Allen Bradley. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är hela Sverige.

 

 

Fokuserade robotapplikationer

Evomatic AB är ett komplett automationsföretag med kunskap inom mekanik, elteknik, robotteknik, programmering och installation.Företaget har ett 80 tal medarbetare i Karlshamn och Alingsås.Evomatic levererar nyckelfärdiga automationssystem för alla förekommande robottillämpningar  inom fordonsindustrin, underleverantörer, livsmedels industri, och generell tillverkningsindustri.

Kontaktinformation
Magnus Flach
Tel: 0707647707
E-post: magnus.flach@evomatic.se
Företagsinformation
Adress
Södra Stillerydsvägen 17a, Karlshamn
Evomatic ABBesök hemsida

Företaget arbetar med ABB ,Yaskawa och Fanuc robotar och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Företaget har 7 robotprogrammerare och 10 egna PLC programmerare och egen kompetens för CE Märkning. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, ABB, Mitsubishi, Allen Bradley. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.Verksamhetsregionen är hela Sverige.

 

 

Fokuserade robotapplikationer

Evomatic AB är ett komplett automationsföretag med kunskap inom mekanik, elteknik, robotteknik, programmering och installation.Företaget har ett 80 tal medarbetare i Karlshamn och Alingsås.Evomatic levererar nyckelfärdiga automationssystem för alla förekommande robottillämpningar  inom fordonsindustrin, underleverantörer, livsmedels industri, och generell tillverkningsindustri.

Kontaktinformation
Magnus Flach
Tel: 0707647707
E-post: magnus.flach@evomatic.se
Företagsinformation
Adress
Lilla torget 2, 441 30 Alingsås
Rebl Industries ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med Universal Robots som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har 2 Utbildade robotprogrammerare samt egen kompetens för CE Märkning. Företaget tar in extern resurser för  PLC programmering och arbetar med bla PLC fabrikat Siemens, Omron och Mitsubishi. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige utgår från Göteborg och Skövde.  Företaget och har personal och utrustning för att genomföra tester och utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Osorterat Plock från låda eller pall ( Bin Picking)

Maskinbetjäning

Kitting med hjälp av Machine Vision

AGV För materialtransport

Flexibel Maskinbetjäning där en robot flyttas mellan olika maskiner

Machine Vision för ökad flexibilitet

Kontaktinformation
Johan Andersson
Tel: 0733119589
E-post: johan.andersson@rebl.se
Företagsinformation
Adress
Kyrkogatan 15, Göteborg
Rebl Industries ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med Universal Robots som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har 2 Utbildade robotprogrammerare samt egen kompetens för CE Märkning. Företaget tar in extern resurser för  PLC programmering och arbetar med bla PLC fabrikat Siemens, Omron och Mitsubishi. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige utgår från Göteborg och Skövde.  Företaget och har personal och utrustning för att genomföra tester och utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Osorterat Plock från låda eller pall ( Bin Picking)

Maskinbetjäning

Kitting med hjälp av Machine Vision

AGV För materialtransport

Flexibel Maskinbetjäning där en robot flyttas mellan olika maskiner

Machine Vision för ökad flexibilitet

Kontaktinformation
Johan Andersson
Tel: 0733119589
E-post: johan.andersson@rebl.se
Företagsinformation
Adress
Bangårdsgatan 7, Skövde
OP Teknik ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med Yaskawa och Omron som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och tar in externa resurser vid behov. Företaget har 3 egna Robotprogrammerare och PLC programmerare. Företaget arbetar med PLC fabrikat: Siemens, Rockwell, Omron, Mitsubishi. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är Skåne, Blekinge och Halland. Företaget och har personal och utrustning för att genomföra tester och utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Robothantering av avfall, Robot Gradning och Slipning, Robot Plockning med hjälp av Vision.

Kontaktinformation
Rikard Jeppsson
Tel: 0104568287
E-post: rikard.jeppsson@opteknik.se
Företagsinformation
Adress
Lastbilsvägen 2, Tollarp
Spectrum Technology ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB, KUKA, Yaskawa och Universal Robots som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har 6 medarbetare och 3 Utbildade robotprogrammerare samt egen kompetens för CE Märkning. Företaget har egna utbildade PLC programmerare arbetar med bla PLC fabrikat Siemens, Rockwell, Beckhoff och Schneider. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige.  Företaget och har personal och utrustning för att genomföra tester och utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Fokuserade applikationer: Materialhantering, Sortering, Snabb plockning , Specialiserade på automationslösningar med Vision, samt 3D Printing.

Fokuserade brancher bla Livsmedel ,fordonsindustri, plastindustri

Kontaktinformation
Jonas Lindholm
Tel: 0103355551
E-post: jonas@spectrumtechnology.se
Företagsinformation
Adress
Pilvägen 6d, Karlshamn
Automationsteknik i Hässleholm ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB och KUKA som robotleverantör samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och 8 Utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare arbetar med bla PLC fabrikat ABB,Siemens, Rockwell, Beckhoff, Schneider Mitsubishi och Omron. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige men företrädesvis söder om Mälardalen. Företaget och har personal och utrustning för att genomföra tester och utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Fokus områden är Träbearbetande Industri, Verkstad och Livsmedel.

Företaget arbetar med alla förekommande robotapplikationer i dessa brancher.

Kontaktinformation
Jonas Fischer
Tel: 0104720252
E-post: jonas.fischer@automationsteknik.com
Företagsinformation
Adress
Bäckhagsvägen 1, Hässleholm
ABBBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB som robotleverantör samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och 10 Utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare och tar in extern kompetens vid behov arbetar med bla PLC fabrikat ABB och Siemens. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra tester och utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Standardiserade Robotautomationsceller för -Materialhantering och betjäning av -CNC maskiner

Kontaktinformation
Jenny Stenvall
Tel: 0706140022
E-post: jenny.stenvall@se.abb.com
Företagsinformation
Adress
Lidstorpsvägen 12, Jönköping
ABBBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB som robotleverantör samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och 10 Utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare och tar in extern kompetens vid behov arbetar med bla PLC fabrikat ABB och Siemens. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra tester och utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Standardiserade Robotautomationsceller för -Materialhantering och betjäning av -CNC maskiner

Kontaktinformation
Jenny Stenvall
Tel: 0706140022
E-post: jenny.stenvall@se.abb.com
Företagsinformation
Adress
Hydrovägen 10, Västerås
RT Robotics ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med Doosan och Sawyer som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar. Tar in extern kompetens vid behov.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, tar in extern kompetens vid behov. Företaget har 15 utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare och tar in extern kompetens vid behov, arbetar med PLC fabrikat: Mitsubishi, Siemens, Sattcontroll.

Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Företaget arbetar med alla förekommande robotapplikationer.

Kontaktinformation
Peter Calen
Tel: 0723415453
E-post: peter.calen@rtrobotics.se
Företagsinformation
Adress
Olof Asklunds gata 18, Västra Frölunda
PV Systems ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB och KUKA som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och 4 Utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare och tar in extern kompetens vid behov arbetar med PLC fabrikat Siemens. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Certifierat enligt ISO 14001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Maskin betjäning, svetsceller, montering och hantering.

Kontaktinformation
Fredrik Lund
Tel: 050223513
E-post: fredrik@pvs.se
Företagsinformation
Adress
PV Systems AB, Skaftgatan 1, 522 30 Tidaholm
Yaskawa Nordic ABBesök hemsida

Företaget arbetar med Yaskawa Motoman robotar  och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, Mer än 50 robotprogrammerare och egna PLC programmerare. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, VIPA, Allen Bradley och B&R. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige. Företaget och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Bågsvetsning, kantpressbetjäning, hantering av flaskor, kollaborativa robotapplikationer, robotguidning med Vision, maskinbetjäning, montering, gradning, slipning och polering.

Kontaktinformation
Niklas Richardsson
Tel: 0709943161
E-post: niklas.richardsson@yaskawa.eu.com
Företagsinformation
Adress
Verkstadsgatan 2, Torsås
Linnéuniversitetet institutionen för maskinteknikBesök hemsida

Institutet har partnerskap med flera robotleverantörer bla Yaskawa, ABB samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget tar in extern kompetens för CE Märkning och 2 Utbildade robotprogrammerare. Institutionen är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är Växjö med omnejd. Institutionen har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Robotapplikationer som fokuserar på integration av sensorer
-Integrerad banstyrning programmering
-Banrörelse baserade på förprogrammerade banor eller banor styrda av sensorer

Övrigt: Kan utföra uppdragsutbildning av kompetenshöjande karaktär, robotprogrammering, användning och integrering av sensorer, kollaborativa robotapplikationer

Kontaktinformation
Gunnar Bollmsjö
Tel: 0722467068
E-post: gunnar.bolmsjo@lnu.se
Företagsinformation
Adress
P G Vejdes väg, Växjö
Robotdalen / Mälardalens HögskolaBesök hemsida

Institutet har partnerskap med ABB som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget tar in extern kompetens för CE Märkning och 6 Utbildade robotprogrammerare. Institutionen är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Fokus är på nya robotapplikationer och monteringstillämpningar med kollaborativa robotar.

Kontaktinformation
Ingemar Reyier
Tel: 0705244403
E-post: ingemar.reyier@robotdalen.se
Företagsinformation
Adress
Robotdalen, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Goodtech Solutions ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB och KUKA som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och 6 Utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare och arbetar med PLC fabrikat Siemens. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Maskinbetjäning, svetsceller, montering, hantering och bearbetning.

Kontaktinformation
Johan Håkansson
Tel: 0705712093
E-post: johan.hakansson@goodtech.se
Företagsinformation
Adress
Gjuterigatan 38c, 652 21 Karlstad
Goodtech Solutions ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB och KUKA som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och 6 Utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare och arbetar med PLC fabrikat Siemens. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Maskinbetjäning, svetsceller, montering, hantering och bearbetning.

Kontaktinformation
Johan Håkansson
Tel: 0705712093
E-post: johan.hakansson@goodtech.se
Företagsinformation
Adress
Mötterudsvägen 7, 671 34 Arvika
Virtual Manufacturing Sweden ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med KUKA, Omron, Robotize, ABB och Yaskawa som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens, tar in extern kompetens vid behov, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och 25 Utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare. PLC fabrikat som företaget arbetar med är: Siemens, Codesys, Bekhoff och CX One. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

– Offline programmerings projekt mot robotprocesser som bågsvetsning, skärning, blästring, målning, hantering, punktsvetsning kantbockning, pallettering, vision applikationer
– Optimering av existerande robotstationer
– Automatisering av monteringsapplikationer med kollaborativa robotar
– Automation av internlogistik, gods, kittning
– Rådgivare automationslösningar

Kontaktinformation
Johannes Trotzig
Tel: 0722 543570
E-post: johannes.trotzig@virtual.se
Företagsinformation
Adress
Virtual Manufacturing Sweden AB, Fabriksgatan, Göteborg
Virtual Manufacturing Sweden ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med KUKA, Omron, Robotize, ABB och Yaskawa som robotleverantörer samt egen maskinsäkerhetskompetens, tar in extern kompetens vid behov, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning och 25 Utbildade robotprogrammerare. Företaget har egna utbildade PLC programmerare. PLC fabrikat som företaget arbetar med är: Siemens, Codesys, Bekhoff och CX One. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

– Offline programmerings projekt mot robotprocesser som bågsvetsning, skärning, blästring, målning, hantering, punktsvetsning kantbockning, pallettering, vision applikationer
– Optimering av existerande robotstationer
– Automatisering av monteringsapplikationer med kollaborativa robotar
– Automation av internlogistik, gods, kittning
– Rådgivare automationslösningar

Kontaktinformation
Johannes Trotzig
Tel: 0722 543570
E-post: johannes.trotzig@virtual.se
Företagsinformation
Adress
Virtual Manufacturing Sweden AB, Barnhemsgatan, Köping
PMA ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med Omron, Fanuc och Yaskawa som robotleverantörer samt en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 4 utbildade robotprogrammerare och 7 egna utbildade PLC programmerare. PLC fabrikat som företaget arbetar med: Siemens, Rockwell, Omron och Mitsubishi. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal samt utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

Maskinbetjäning och materialhantering, samt automationslösningar för livsmedelsindustrin, träindustrin och metalbearbetande industrin.

Kontaktinformation
Oscar Molin
Tel: 072 - 50 60 253
E-post: oscar.molin@pmaab.com
Företagsinformation
Adress
Alfred Fjelners väg 2, 291 67 Fjälkinge
OpiFlex Automation ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB som robotleverantörer och egen maskinsäkerhetskompetens,  enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar, tar in extern kompetens vid behov,

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 4 utbildade robotprogrammerare och egna utbildade PLC programmerare. PLC fabrikat som företaget arbetar med SICK men har kunskap om de flesta PLC fabrikaten. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal samt utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Flexibla automationslösningar som klarar framtida behov av ökad flexibilitet inom plåt, plast och metallbearbetande industri samt inom livsmedel och träbearbetande industri.
-Maskinbetjäning och materialhantering ( Samarbetar med flertalet maskin tillverkare )
-Kantbockning
-Bearbetning som slipning och gradning
-Pallettering
-Kittning

OpiFlex erbjuder en unik flexibel och flyttbar robot som kan flyttas mellan olika maskiner/processer, säkerhetslösning utan staket som uppfyller ISO10218-2 för stora robotar med hög last och hög hastighet samt en snabb och enkel robotprogrammering utan krav på förkunskaper som lämpar sig för tex småserieproduktion och högvolym produktion och flexibla liner.

Kontaktinformation
Johan Frisk
Tel: 076 - 89 99 330
E-post: johan.frisk@opiflex.se
Företagsinformation
Adress
Glödgargränd 3, 721 30 Västerås
MIBA IndustriteknikBesök hemsida

Företaget har partnerskap Yaskawa och Fanuc som robotleverantörer och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 4 utbildade robotprogrammerare och egna utbildade PLC programmerare. Inom PLC fabrikat arbetar företaget med Siemens, Beckhoff, Scneider, Omron och Mitsubishi. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Hängning av objekt på Conveyor
-Maskinbetjäning
-Avsyning
-Slipning
-Borrning
-Limning

Kontaktinformation
Sebastian Fägerstrand
Tel: 072 - 51 51 512
E-post: sebastian@miba-industriteknik.se
Företagsinformation
Adress
Granitgatan 8, 254 68 Helsingborg
MIBA IndustriteknikBesök hemsida

Företaget har partnerskap Yaskawa och Fanuc som robotleverantörer och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 4 utbildade robotprogrammerare och egna utbildade PLC programmerare. Inom PLC fabrikat arbetar företaget med Siemens, Beckhoff, Scneider, Omron och Mitsubishi. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Hängning av objekt på Conveyor
-Maskinbetjäning
-Avsyning
-Slipning
-Borrning
-Limning

Kontaktinformation
Sebastian Fägerstrand
Tel: 072 - 51 51 512
E-post: sebastian@miba-industriteknik.se
Företagsinformation
Adress
Ljungberghsgatan 1, 568 30 Skillingaryd
MARABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med Fanuc som robotleverantörer och en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar,men tar in extern kompetens vid behov

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 3 utbildade robotprogrammerare och egna utbildade PLC programmerare, men tar in externa resurser vid behov.

PLC fabrikat som företaget arbetar med: Rockwell, Beckhoff och Fanuc. Företaget är inte ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal samt utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Maskinbetjäning
-Materialhantering

Kontaktinformation
Matilda Bastman
Tel: 070 - 30 72 587
E-post: matilda.bastman@marab.nu
Företagsinformation
Adress
Bornvägen 53, 794 32 Orsa
Elektroautomatik ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB och KUKA som robotleverantörer och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, egna robotprogramerare och PLC programmerare. PLC fabrikat som företaget arbetar med Siemens, ABB, Allen Bradley och Rockwell. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige, men fokus på mellersta och södra Sverige. Företaget och har personal samt utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Maskinbetjäning
-Pallhantering
-Ned och uppstapling
-Kartongresning och all form av materialhantering

Kontaktinformation
Mikael Bogren
Tel: 0500 - 78 33 15
E-post: mikael.bogren@elektroautomatik.se
Företagsinformation
Adress
Kärrlyckegatan 20B, 418 78 Arendal, Göteborg
Elektroautomatik ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB och KUKA som robotleverantörer och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, egna robotprogramerare och PLC programmerare. PLC fabrikat som företaget arbetar med Siemens, ABB, Allen Bradley och Rockwell. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige, men fokus på mellersta och södra Sverige. Företaget och har personal samt utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Maskinbetjäning
-Pallhantering
-Ned och uppstapling
-Kartongresning och all form av materialhantering

Kontaktinformation
Mikael Bogren
Tel: 0500 - 78 33 15
E-post: mikael.bogren@elektroautomatik.se
Företagsinformation
Adress
Gustav Adolfs gata 35, 541 45 Skövde
AVT Industriteknik ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB som robotleverantörer och har en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 5 utbildade robotprogrammerare och egna utbildade PLC programmerare. PLC fabrikat Siemens. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företaget har stor erfarenhet av visionssystem och flexibel materialtillförsel. Verksamhetsregion är hela Sverige, företaget har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Monteringslösningar
-Automatiserade testutrustningar
-Maskinbetjäning och materialhantering

Kontaktinformation
Martin Book
Tel: 0322 -64 25 15
E-post: martin.book@avt.se
Företagsinformation
Adress
Industrigatan 1, 441 38 Alingsås
AH Automation ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB och KUKA som robotleverantörer samt en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robot automationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 15 utbildade robotprogrammerare och egna utbildade PLC programmerare. Företaget arbetar med följande PLC fabrikat, Siemens, Allen Bradley, ABB, Omron och Mitsubishi. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige samt har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Monteringslösningar
-Maskinbetjäning
-Materialhantering
-Bearbetning som slipning och gradning

Kontaktinformation
Stefan Berntsson
Tel: 070 69 32 963
E-post: Stefan.berntsson@ah-automation.se
Företagsinformation
Adress
Klippsjövägen 6, Kungshamn
AH Automation ABBesök hemsida

Företaget har partnerskap med ABB och KUKA som robotleverantörer samt en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robot automationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 15 utbildade robotprogrammerare och egna utbildade PLC programmerare. Företaget arbetar med följande PLC fabrikat, Siemens, Allen Bradley, ABB, Omron och Mitsubishi. Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige samt har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Monteringslösningar
-Maskinbetjäning
-Materialhantering
-Bearbetning som slipning och gradning

Kontaktinformation
Stefan Berntsson
Tel: 070 69 32 963
E-post: Stefan.berntsson@ah-automation.se
Företagsinformation
Adress
Importgatan 7, 422 46 Hisings Backa
ÅF IndustryBesök hemsida

ÅF Industry i Laxå har partnerskap med ABB och Fanuc som robotleverantörer samt en egen maskinsäkerhetskompetens, enligt ISO 10218–2 avseende robotautomationsanläggningar och ISO TS 15066 som utgör grund för kollaborativa robottillämpningar.

Företaget har egen kompetens för CE Märkning, 20 utbildade robotprogrammerare och egna utbildade PLC programmerare. Företaget arbetar med följande PLC fabrikat Siemens, ABB och Mitsubishi.

Företaget är ISO Certifierat enligt 9001. Företagets verksamhetsregion är hela Sverige och har personal och utrustning för att genomföra utbildningar.

Fokuserade robotapplikationer

-Maskinbetjäning
-Materialhantering
-Montering
-Punktsvetsning
-Gjuteriapplikationer som slipning och gradning

Kontaktinformation
Peter Dahl
Tel: 0702331504
E-post: Peter.dahl@afconsult.com
Företagsinformation
Adress
Industrivägen 4, 695 30 Laxå

Tips: Zooma in på kartan för att se områdets samtliga rekommenderade systemintegratörer.