Om SWIRA

Swedish Industrial Robot Association SWIRA  är en etablerad branschförening inom robotik och robotautomation verksam sedan 2004. Vi vill stimulera och öka användningen av robotar och robotautomation och vara ett samlande forum för alla intressenter inom svensk robotik. Spridning och rätt användning av industrirobotar och servicerobotar är nödvändigt för att behålla konkurrenskraften i svensk tillverkningsindustri. 

SWIRA representerar branschen vid kontakter med såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer. Föreningen skall även främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra medlemmarnas teknologier och produkter vid seminarier, konferenser, och andra branschaktiviteter slutligen så skall SWIRA verka för att öka intresset för Robotik och Robotautomation hos ungdomar.

SWIRA:s medlemmar kommer både från industrin och akademiska institutioner. Industriella medlemmar är tex leverantörer av industrirobotar och service robotar, systemintegratörer, leverantörer av robotautomations komponenter och säkerhetssystem. Även slutanvändare dvs företag som använder robotautomation i sin produktionsprocess är välkomna som medlemmar.

SWIRA är medlem i IFR, International Federation of Robotics, med 28 medlemsländer. Genom IFR får SWIRAs medlemmar information om den internationella robotutvecklingen, statistik och möjlighet att delta i internationella aktiviteter. Vi samarbetar även med nordiska robotorganisationer som DIRA i Danmark, NFEA Robotics i Norge samt The Robotics Society in FinlandSWIRA ingår även i alliansen SAG, Svenska Automationsgruppen.

Som medlem i SWIRA blir du del i ett aktivt nätverk för robotik och automationsfrågor med intressanta möten och aktiviteter som tex Robotautomations konferensen som anordnas vartannat år, du får även rabatt som utställare på branchmässan Elmia Automation och tillgång till internationell och nationell robotstatistik och förstås – nya affärsmöjligheter.

SWIRA:s hemsida uppdateras kontinuerligt med nyheter och information om viktiga event. Medlemmarnas företagslogotyp presenteras med länk till egen hemsida. Dessutom har medlemsföretagen möjlighet att lägga upp egna branschnyheter.

Vid alla SWIRA:s möten gäller uppförandekod som följer konkurrensrättens ramar.

Är du intresserad av att bli medlem i SWIRA fyll i ansökan om medlemskap så kontaktar vi dig !