Nyheter

Unga vill se attraktivare arbetsuppgifter inom industrin

Hur avancerade och autonoma kan robotar bli?

Robotlyftet gör företagen redo för Automation

Brexit: UK falling back in global automation race – robot sales down 3%

Lärosäten kraftsamlar för att stärka svensk industri

Konkret plan för att stärka det europeiska näringslivet

Industrirobotförsäljningen satte nytt rekord 2018 -men ökningstakten har minskat drastiskt.

I höst startar distansutbildningar i robotik och automation

Dags att anmäla sig till Robotkonferensen 11-12 September i Jönköping

Robotdensiteten i den amerikanska tillverkningsindustrin är nu mer än dubbelt så stor som i Kina och rankas på sjunde plats i världen.