Nyheter

Bolag i Europa satsar inte tillräckligt på FoU

Produktionslyft genom automation och robotisering

IFR Pressrelease: The 15th Innovation and Entrepreneurship Award in Robotics and Automation (IERA) goes to the “UVD Robot” by Blue Ocean Robotics. The collaborative robot autonomously drives around hospitals while emitting concentrated UV-C light to eliminate bacteria and other harmful microorganisms.

Robotförsäljningen har bromsat in

Denmark’s robotics industry is world-leading.

Robots don,t kill jobs they create them

SWIRA medverkar i Robotlyftet

Unga vill se attraktivare arbetsuppgifter inom industrin

Hur avancerade och autonoma kan robotar bli?

Robotlyftet gör företagen redo för Automation