Nyheter

Nytt Rekord, 2,7 miljoner industrirobotar arbetar i världens fabriker.

Negativ trend bruten – Antalet installerade industrirobotar i Sverige ökar under 2019 

WME Mechanics i Ystad gör analyser av flöden och processer som grund för nya strategier.

Robotisering för ökad produktivitet hos Tyri i Göteborg

Nyby Bruk jobbar ständigt mot ökad automatisering

Trendmässigt högre arbetskraftskostnadsökningar i Sverige än i viktiga konkurrentländer

Terränggående robot testas i Danmark

Automation Readiness -The Economist Intelligence Unit

Stor efterfrågan på “Robotikfärdigheter” efter Corona.

Ny Robotmässa i Danmark 2021