Nyheter

CEJN vann Svenska Monteringspriset 2019

100 Millioner DKK i donation från AP Möller foundation till Syd Dansk Universitet i Odense för robotforskning

Reservera den 11-12 Sept för Sveriges viktigaste Robotkonferens i Jönköping

Markant ökning av kvinnliga forskare inom produktionsteknik

Logistiksektorn driver den professionella servicerobotförsäljningen

Japan levererade mer än hälften av alla industrirobotar 2017 

Nu skall Sverige lyftas med Robotar

Säkerhetsstandarder på robotikområdet revideras

The Rethink Robotics shutdown

44 Miljoner till Högskolan Väst i Trollhättan