Nyheter

Industrirobotförsäljningen satte nytt rekord 2018 -men ökningstakten har minskat drastiskt.

I höst startar distansutbildningar i robotik och automation

Dags att anmäla sig till Robotkonferensen 11-12 September i Jönköping

Robotdensiteten i den amerikanska tillverkningsindustrin är nu mer än dubbelt så stor som i Kina och rankas på sjunde plats i världen.

Boka redan nu in Robotkonferensen 2019 i Jönköping den 11-12 September

CEJN vann Svenska Monteringspriset 2019

100 Millioner DKK i donation från AP Möller foundation till Syd Dansk Universitet i Odense för robotforskning

Reservera den 11-12 Sept för Sveriges viktigaste Robotkonferens i Jönköping

Markant ökning av kvinnliga forskare inom produktionsteknik

Logistiksektorn driver den professionella servicerobotförsäljningen