Nyheter

Robotförsäljningen har bromsat in

Denmark’s robotics industry is world-leading.

Robots don,t kill jobs they create them

SWIRA medverkar i Robotlyftet

Unga vill se attraktivare arbetsuppgifter inom industrin

Hur avancerade och autonoma kan robotar bli?

Robotlyftet gör företagen redo för Automation

Brexit: UK falling back in global automation race – robot sales down 3%

Lärosäten kraftsamlar för att stärka svensk industri

Konkret plan för att stärka det europeiska näringslivet