Om SWIRA

Swedish Industrial Robot Association är en branschförening som syftar till att stimulera utveckling och användning av robotteknik, och att vara ett samlande forum för intressenter inom svensk robotautomation.

Spridning och rätt användning av industrirobotar och servicerobotar är nödvändigt för svensk ekonomi och för att behålla konkurrenskraften i svensk industri. SWIRA har medlemmar inom industrin såväl som akademiska institutioner.

SWIRA är i sin tur medlem i IFR, International Federation of Robotics, med 28 medlemsländer. Genom IFR får SWIRAs medlemmar information om den internationella robotutvecklingen och har möjlighet att delta i internationella aktiviteter.

SWIRA är en del av alliansen SAG, Svenska Automationsgruppen.

Även du som privatperson med intresse för robotar är välkommen!

Varje år ordnar SWIRA möten, studiebesök och robotseminarier i egen regi eller tillsammans med lämpliga branschorganisationer.

Välkommen till SWIRA!

SWIRAs Styrelse