Om SWIRA

 

Swedish Industrial Robot Association är en branschförening som syftar till att stimulera utveckling och användning av robotteknik, och att vara ett samlande forum för intressenter inom svensk robotautomation.

Spridning och rätt användning av industrirobotar och servicerobotar är nödvändigt för att behålla konkurrenskraften i svensk industri.

SWIRA:s medlemmar kommer både från industrin och akademiska institutioner. Även du som privatperson med intresse för robotar är välkommen som medlem!

SWIRA är medlem i IFR, International Federation of Robotics, med 28 medlemsländer. Genom IFR får SWIRAs medlemmar information om den internationella robotutvecklingen, statistik och möjlighet att delta i internationella aktiviteter. Vi samarbetar även med nordiska robotorganisationer som DIRA i Danmark, Forum för automatisk produktion i Norge samt den Finska Robotföreningen. SWIRA ingår även i alliansen SAG, Svenska Automationsgruppen.

Som medlem i SWIRA blir du del i ett aktivt nätverk för robotik och automationsfrågor med intressanta möten och aktiviteter som tex Robotkonferensen som anordnas vartannat år, du får även rabatt som utställare på branchmässor och tillgång till internationell och nationell robotstatistik.

 

SWIRAs Styrelse