SWIRA – Swedish Industrial Robot Association

SWIRA – Swedish Industrial Robot Association, är en branschförening som vill stimulera utveckling och användning av robotteknik.
SWIRA är också ett samlande forum för intressenter inom svensk robotik. Spridning och rätt användning av industrirobotar är nödvändigt för att behålla ekonomi och konkurrenskraft i den svenska industrin.

Vi vänder också till den växande marknaden av servicerobotar. Nya områden för robotar utanför industrin växer fort och starkt.

Senaste nytt

 • Hur avancerade och autonoma kan robotar bli?

  Gunnar-Bolmsjo_low_res-450x450
  Video: Hur avancerade och autonoma kan robotar bli? Gunnar Bolmsjö, professor i robotik, talar om robotik inom molnbaserade system där robotar samverkar. Inspelat den 28 mars 2017 på Skånes universitetssjukhus, Lund. Arrangör: Kungliga fysiografiska sällskapet.
 • Frankrike överträffar Storbritannien när robotar förändrar bilindustrin

  Antalet robotar som installerats av den franska bilindustrin ökade med 22 procent till 1.400 enheter – jämfört med 700 enheter i Storbritannien (+ 7 procent). Läs hela artikeln här >
 • IFR – The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs

  ifr-international-liten
  I detta dokument redogörs IFR: s yttrande om effekterna av automatisering – särskilt robotar – om produktivitet, konkurrenskraft och sysselsättning. IFR är inte ett politiskt institut. Men denna rapport innehåller de viktigaste slutsatserna från en rad experter på lämpligt politiskt svar för att säkerställa löpande positiva resultat från automatisering och den pågående utvecklingen och upptagandet […]